Coffee brewing machines > Bulk brewing coffee machines > Accessories for bulk brewing coffee machines

Filter head for water filter cartridge Metos Bestmax

4136552 | Filter head for water filter cartridge Metos Bestmax

Metos Bestmax filterhuvud har ett inbyggt bypass-alternativ, där
by-pass-vatten passerar genom tvåfasfiltrering, blandad med filtrerat
vatten. Bypassfunktionen kan exempelvis användas vid filtrering av
vatten från kombinationsugnar om ugnen inte fullt ut känner igen det
renade vattnet eller om filtreringskapaciteten ska ökas.

- förinställd vatteninställning är lätt att justera
- automatisk vattenavslutning när du byter ut patronen
- passar alla Metos Bestmax och Best Clear vattenfilterpatroner

I leveransen ingår:
- filterhuvud

Tillbehör (beställs separat):
- vattenfilterpatron
- 1500 mm monteringsslang
- sugventil
- kranProduct number4136552
Product nameFilter head for water filter cartridge Metos Bestmax
Size mm (w * d * h)
Weight0,350KG
Capacity
Technical information
Price (excl. taxes)Ask for an offer!
Time for deliverydelivery product